vinohrady / 50 acres of vineyards

Uplatňujeme prírode blízke zásady pestovania, redukujeme výnosnosť, prevádzame ručné vinobranie, a čo najšetrnejšie hrozno ihneď spracovávame modernou technológiou s úctou k najstaršej tradícii. Výsledkom dokonalého spojenia týchto faktorov, terroir a celoživotnou vinohradníckou a vinárskou praxou sú nádherné svieže vína.

V I N O K U R C I K is a grower and vintner of varietal wine grapes located in Velky Krtis in South Slovakia. The company currently operates over 50 acres of wine grapes, and has been producing wines from the best grape varieties since 1997.