Uplatňujeme prírode blízke zásady pestovania, redukujeme výnosnosť, prevádzame ručné vinobranie, a čo najšetrnejšie hrozno ihneď spracovávame modernou technológiou s úctou k najstaršej tradícii. Výsledkom dokonalého spojenia týchto faktorov, terroir a celoživotnou vinohradníckou a vinárskou praxou sú nádherné svieže vína.

V I N O K U R C I K is a grower and vintner of varietal wine grapes located in Velky Krtis in South Slovakia. The company currently operates over 50 acres of wine grapes, and has been producing wines from the best grape varieties since 1997.


Iba z kvalitnej suroviny možno vyrobiť kvalitné víno. Vinohrady vybudované v roku 2000, ležia na južných, juhozápadných svahoch, na tých najvhodnejších viničných tratiach, ak môžem tak povedať spomínajúc si na vtedajšie rozhodovanie prameniace zo skúseností predchádzajúcich výsadieb s terasovitou úpravou (150 ha) v tejto lokalite s ohľadom na t e r r o i r. Produkcia je podložená starostlivo riadenými zelenými prácami vo viniciach. Teda dôležité je pre nás vyprodukovať kvalitnú surovinu. To znamená pestovať révu tak, aby ju hrozná čo najmenej zaťažovali, ďalej redukovať úrodu a starať sa doslova o jednotlivé hrozná.


Hrozno má svoj čas tak ako víno. Optimálne dozreté hrozná sú zberané do prepraviek o nosnosti max 30 kg, a ihneď spracovávané čo najšetrnejšie osvedčenou technológiou. Dispozičné riešenie v pivničných zariadeniach nám dovoľuje obmedziť použitie čerpadiel na minimum. Vinifikácia prebieha zo snahou o čo najmenší počet operácií s vínom.


Celý komplex vplyvov, hlboké a dôkladné poznanie vinárskeho remesla, podložené dlhoročnou praxou (cez 40 rokov vinohradníckej a vinárskej praxe), profesionalizmus a nadšenie – to sú faktory, ktoré nám umožnili dopracovať sa k pozitívnym výsledkom: Naše vína sú originálne, prirodzené, relatívne ľahké a jemné, pochádzajúce z najlepších hrozien s bohatou prirodzenou cukornatosťou, s arómou a príchuťou, ktoré sú typické a špecifické pre jednotlivé odrody, čo v konečnom dôsledku pridáva vínu určitú svojráznosť a typickosť.