Kontakt

Sídlo: Lučenecká 1201, 990 01 Veľký Krtíš, Slovakia

Poštová | fakturačná adresa: Dúbravská 25, 990 01 Veľký Krtíš

Pravidlá ochrany súkromia pri použití kontaktného formulára

V prípade, že sa rozhodnete nás kontaktovať, použite prosím uvedený kontaktný formulár. Kontaktný formulár je vytvorený v aplikacii Google Formuláre, čo je program na správu údajov na účte Google a G Suite, ktorého sme uživateľom.

Pri vyplňovaní, nikdy neodošlite citlivé informácie ako sú prístupové heslá a podobne.


Odoslaním údajov prostredníctvom kontaktného formulára, odosielateľ zároveň súhlasí s nasledovným:Odosielateľ môže kedykoľvek požiadať o odstránenie údajov uložených na disku. Je však potrebné o to požiadať písomne buď cez kontaktný formulár alebo email. Po obdržaní žiadosti údaje uložené na disku odstránime a odosielateľa o tom informujeme emailom.


Na základe zverejnených pravidiel ochrany súkromia uživateľského účtu Google rozumieme, že externý spravovateľ údajov, účet Google a G Suite, bezpečne ukladá a šifruje informácie, či už v pokoji alebo prenášané cez internet, a sú prístupné iba nám, užívateľovi účtu.

Bližšie informácie ohľadne pravidiel ochrany súkromia uživateľského účtu Google nájdete na Google Pravidlá ochrany súkromia.


Privacy Policy for Data Entered in Contact Form:

In order to get contacted, we use Google Forms. If you would like to write to us, you can submit your inquiry message via this contact form. We never ask to submit any passwords or sensitive information.


We may process the sender's information for communication purposes, such as responding by email address or phone. We may store submitted information for some time in our Google Drive. The privacy settings in our Google Drive is set private, that means we do not share the sender's information with anyone.

We understand that our third-party data processor, G Suite and Gmail account, securely stores and encrypts information when at rest or transmitted over the internet and is only accessible by us, the account user.

The sender can request a deletion of data stored on our Google Drive at any time. It is, however, necessary to request this in writing either via the contact form or by email. Upon receipt of the request, we will delete the data stored on the Google Drive and notify the sender about it by email.


For more information regarding how data is used in G Suite and Gmail account, please review the Google's Privacy and Terms.


© Copyright

V I N O K U R C I K

VINO s.p.

Postal Address:

Dubravska 25, 99001 V. Krtis,

Slovakia

Vineyards and Winery

100% Estate Grown, Produced and Bottled by Us!

Follow: